Ventilatie

Ook ventilatiesystemen hebben onderhoud nodig. Het is belangrijk om de filters in uw ventilatiesysteem te vervangen op het juiste moment. Ook de ventilatiekanalen kunnen in de loop van de tijd vervuild raken. Het verdient dan ook de aanbeveling om deze tijdig te laten reinigen, dat is beter voor uw gezondheid.